KTO SME


G4 INVESTMENTS je nezávislou spoločnosťou poskytujúcou poradenstvo podnikateľom alebo investorom počas realizácie celej transakcie kúpy alebo predaja spoločnosti.
Okrem transakčného poradenstva poskytujeme svojim privátnym investorom služby a podporu pri aktívnom hľadaní investičných príležitostí, investovaní, ako i správe už zrealizovaných investícií. V súčasnosti spravujeme našim privátnym investorom investície približne v 30 projektoch v hodnote 30 miliónov eur.