PODIELY VO FIRMÁCH


Indikatívne kritériá na vstup do spoločnosti sú tieto:

  • výnosy minimálne 1 milión eur, zisk minimálne 100 000 eur alebo špeciálna situácia
  • rastúci segment trhu alebo veľký trh
  • medzinárodný potenciál – za hranicami Slovenska
  • preferujeme zameranie priamo na koncového zákazníka alebo na spoločnosti dodávajúce koncovým zákazníkom (B2C alebo B2B2C)
  • dobrá historická finančná výkonnosť
  • minoritní vlastníci s integritou, minimálny konflikt záujmov
  • skúsený manažment a kvalitný podnikateľský plán
  • minimálna závislosť na jednotlivcovi v spoločnosti a osobných vzťahoch so zákazníkmi
  • diverzifikovaní odberatelia, stabilní dodávatelia, minimálna závislosť na licenciách
Dodatočný kapitál potrebný na rozvoj spoločnosti je často poskytovaný formou kombinácie priameho vstupu do základného imania spoločnosti a pôžičiek.