PÔŽIČKY


Jednu z foriem investovania nášho klubu predstavuje poskytovanie zabezpečených pôžičiek fyzickým a právnickým osobám.

Nami požadované indikatívne parametre sú tieto:

  • výška pôžičky - minimálne 200.000 eur
  • úroková sadzba - minimálne 10% p.a.

Akceptovateľné zabezpečenie:

  • pohľadávky voči bonitným obchodným partnerom
  • nehnuteľnosť v Bratislave
  • obchodný podiel v profitabilnej právnickej osobe, ktorá generuje dostatočné zdroje na splácanie pôžičky

Alternatívou poskytnutia pôžičky je aj mezanínové financovanie, ktorého podmienky poskytnutia sa určujú individuálne.