TRANSAKČNÉ PORADENSTVO


Spoločnostiam alebo potenciálnym investorom poskytujeme na základe ich individuálnych požiadaviek transakčné služby zastrešujúce proces kúpy alebo predaja spoločností. Ide o súžby obsahujúce koordináciu celého procesu transakcie, tvorbu propagačných materiálov o spoločnosti, hĺbkové audity, podporu pri vyjednávaní až po vypracovanie samotnej zmluvnej dokumentácie pred uzatvorením transakcie.

Štandardný proces transakcie kúpy / predaja spoločnosti možno v jednoduchosti rozdeliť na štyri fázy:

 • Identifikácia potenciálnych kupujúcich a zistenie ich záujmu o kúpu spoločnosti
  • zoznam potenciálnych kupujúcich
  • krátky propagačný dokument o spoločnosti  
 • Poskytnutie detailnejšieho balíka informácii o spoločnosti potenciálnym kupujúcim na predloženie indikatívnej ponuky
  • podrobný informačný balík o spoločnosti
  • zhodnotenie/vypracovanie indikatívnej ponuky
 • Hĺbkový audit spoločnosti /due diligence/ pre vypracovanie záväznej ponuky
  • Právny audit
  • Daňový audit
  • Finančný audit
  • zhodnotenie/vypracovanie záväznej ponuky
 • Vyjednávanie podmienok zmlúv a zrealizovanie transakcie
  • zmluvná dokumentácia a pripomienky
  • uzatvorenie transakcie a podpis zmlúv